Tıp Fakültesinde düzenlediğimiz Eğitici Eğitimi

Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Tıp Fakültesinde 3 hafta sonu olarak düzenlenen Eğitici Eğitimi organize edilmiştir.

Eğitimde Tıp Fakültemiz çok değerli öğretim üyeleri ve Tıp alanında görev yapan katılımcılar yer almıştır.

Eğitimden bazı görüntüler:

 

Verilen eğitimde yer alan konu başlıkları ve pogram şöyledir:

07 Mayıs 2011 - Cumartesi

Öğretim Üyesi

09.00-09.10        Açılış

09.10-09.30        Tanışma

09.30-09.45        Katılımcı Beklentileri

09.45-10.00       Amaçlar- Öğrenim Hedefleri .Programın

                          Tanıtılması-Normların belirlenmesi)

10.00-11.00       Olumlu Eğitim Atmosferi Yaratmak

11.00-11.15       ARA

11.15-12.15      Eğitim , sağlık eğitimi,hasta eğitimi kavramları ve  

                         eğitim mevzuatı)

12.15-13.15      YEMEK

13.15-13.30      Isınma

13.30-14.30      Program Geliştirme(planlama gereksinimlerin

                         belirlenmesi)

14.30-14.45      ARA

14.45-15.30       Program Geliştirme (Önceliklerin saptanması,  

                          amaç yazma)            

15.30-15.45      ARA

15.45-16.30      Program Geliştirme (Kurs özeti, kurs taslağı,

                         program)

16.30-16.45      Günün Değerlendirilmesi.

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.Onur CESUR

 

Yrd.Doç.Dr.Nezih VAROL

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.Onur CESUR

 

 

Yrd.Doç.Dr.Onur CESUR

 

 

Yrd.Doç.Dr.Onur CESUR

 

 

 

8 Mayıs 2011 Pazar

Öğretim Üyesi

09.00-09.15   Isınma

09.15-10.30  Görsel İşitsel Araçlarla Eğitim

10.30-10.45  ARA

10.45-12.15  Görsel İşitsel Araçlarla Eğitim

12.15-13.15 YEMEK

13.15-13.30  Isınma

13.30-14.30  Sunum Becerileri

14.30-14.45  ARA

14.45-15.30  Grupların Belirlenmesi

15.30-15.45  ARA

15.45-16.30  Grup Çalışması

16.30-16.45  Günün Değerlendirilmesi.

 

Öğr.Gör. Aylin TUTGUN ÜNAL

 

Öğr.Gör. Aylin TUTGUN ÜNAL

 

 

Öğr.Gör. Aylin TUTGUN ÜNAL

 

Öğr.Gör. Aylin TUTGUN ÜNAL

 

Öğr.Gör. Aylin TUTGUN ÜNAL

 

 

 

 

 

14 Mayıs 2011 - Cumartesi

Öğretim Üyesi

09.00-09.15    Isınma

09.15-10.30    Ölçme ve Değerlendirme

10.30-10.45    ARA

10.45-12.00    Öğrenme Biçimleri

12.00-13.00    YEMEK

13.00-13.15     Isınma

13.15-14.15     Etkileşimli Eğitim Yöntemleri

14.15-14.30     ARA

14.30-15.30     Etkileşimli Eğitim Yöntemleri

15.30-15.45     ARA

15.45-16.30     Etkileşimli Eğitim Yöntemleri

16.30-16.45     Günün Değerlendirilmesi.

 

Yrd.Doç.Dr.Ali TEMEL

 

Prof.Dr.Ayla OKTAY

 

 

Prof.Dr.Ayla OKTAY

 

Prof.Dr.Ayla OKTAY

 

Prof.Dr.Ayla OKTAY

 

 

15 Mayıs 2011- Pazar  

Öğretim Üyesi

09.00-09.15     Isınma

09.15-10.30     İletişimi Kolaylaştıran Beceriler

10.30-10.45      ARA

10.45-11.45     İletişimi Kolaylaştıran Beceriler

11.45-12.15     İletişimi Kolaylaştıran Beceriler

12.15-13.15     YEMEK

13.15-13.30      Isınma

13.30-14.30      Grup Çalışması

14.30-14.45      ARA

14.45-16.30      Grup Çalışması

16.30-16.45      Günün Değerlendirilmesi.

 

 Yrd. Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ

 Yrd. Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ

Yrd. Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ

 

Öğr.Gör. Aylin TUTGUN ÜNAL

 

Öğr.Gör. Aylin TUTGUN ÜNAL

  

21 Mayıs 2011- Cumartesi

Öğretim üyesi

09.00-09.15  Isınma

09.15-10.30  Yetişkin Eğitimi

10.30-10.45   ARA

10.45-12.00   Toplantı Yönetimi

12.00-13.00   YEMEK

13.00-13.15    Isınma

13.15-14.15    Toplantı Yönetimi

14.15-14.30    ARA

14.30-15.30    Zaman Yönetimi

15.30-15.45    ARA

15.45-16.30    Grup Dinamikleri

16.30-16.45    Günün Değerlendirilmesi

 

Yrd.Doç.Dr.Alper ŞAHİN

 

 

Yrd.Doç.Dr.Ayşen KÖSE

 

 

Yrd.Doç.Dr.Ayşen KÖSE

 

 

Yrd.Doç.Dr.Ayşen KÖSE

 

 

22 Mayıs 2011- Pazar

Öğretim Üyesi

09.00-09.15     Isınma

09.15-10.30    Araştırma Yöntemleri-1

10.30-10.45    ARA

10.45-12.00    Araştırma Yöntemleri-2

12.00-13.00    YEMEK

13.15-14.15     Sunumlar

14.15-14.30     ARA

14.30-15.30     Değerlendirmeler

15.30-15.45     ARA

15.45-16.30     Değerlendirmeler

16.30-16.45     Kurs sonu Değerlendirme

16.45-17.00     Sertifika Töreni / Kapanış

 Yrd.Doç.Dr.Nezih VAROL

 

Yrd.Doç.Dr.Turhan ŞALVA