YAYINLARIMIZ

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONEL BİLİMSEL YAYINLARI

 2010 YAYIN LİSTESİ

 DERGİ/JOURNAL (Uluslar arası)

 • ÇAKAR Engin, Ümit DİNÇER, M.Zeki KIRALP, Hilmi KILAÇ, Nejat TÖNGÜR, Edward TAUB. “Turkish Adaptation of Motor Activity Log-28”, Turkish Journal of PhysicalMedicine and Rehabilitation – Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, March 2010, <http://www.ftrdergisi.com/index.asp>

 DERGİ/JOURNAL (Ulusal)

 KONFERANS/BİLDİRİ (Uluslar arası)

 • Alper ŞAHİN (2010). Neoliberal Educational Policies: Turkish-French Experiences and Imlications for teacher Training. 14. Wold Congress of Comparative Educational Societies.
 • Dilman, H. (2010).“The role of ELT course books in achieving conceptual fluency through metaphorical competence”, 2nd International English Teaching Conference on Teacher Education and Development, 7-8 May 2010, Maltepe University.
 • Dilman, H. (2010). “Neglected dimension of lexical competence in ELT: Metaphorical competence”, The 6th International ELT Research Conference, 14-16 May 2010, Çanakkale Onsekiz Mart University 
 • Güzel, A. (2010). Psychological Counseling and Guidance Department Students’ Perceptions about  Effectiveness of the Guidance and Counseling Programs: Attainment Perspective, Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Nisan 2010, Antalya.
 • Kirazoğlu, C. (2010). School-Dropout: Stories of Disappointment. The Second International Congress of Educational Research “Social Entrepreneurship, Democratic Participation and Educational Research”. Antalya – Türkiye. Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği II. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi Kongre Bildirileri Özet Kitabı. ISBN 978-60560682-2-5.
 • Öçal, M. F. & Guzel, A. (2010). Investigation of Effectiveness of the Pedagogical Education from the Perceptions of Mathematics Teachers. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Nisan 2010, Antalya.
 • Töngür A. N. (2010). “Hanif Kureishi’s Non-Conformist Women: Tania In My Beautiful Launderette, Jamila In The Buddha Of Suburbia, Zulma In The Black Album And Miriam In Something To Tell You”. FIFTH INTERNATIONAL IDEA CONFERENCE, Atılım University: Ankara, April 14-16, 2010.
 • Tutgun, A. & Deniz, L. (2010). Problematic Internet Usage Among Prospective Teachers, Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Deniz, L. & Tutgun, A. (2010). The Relationship Between Problematic Internet Usage And Loneliness Level Of Prospective Teachers, Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Özcan, Z.Ç., Oktay, A. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Biliş Üstü Beceri Geliştiren Stratejileri Kullanma Özelliklerinin İncelenmesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Ankara.
 • Özcan, Ç. (2010) The Construct Validity of The Scale of Young

  Pupils’ Metacognitive Abilities İn Mathematics, WCES-2010 World Conference on Educational Sciences, İsatanbul.

 KONFERANS/BİLDİRİ (Ulusal)

 • Alper ŞAHİN (2010). III Sinema ve Psikanaliz. Aslan, Labirent, Çocuk: Sinema ve Psikanaliz.
 • Alper ŞAHİN (2010). VII Çocuk Psikanalizi Günleri: Değerlendirme ve eleme mercii olarak okul. 
 • Alper ŞAHİN (2010). Öğretmen, Yalnızlık, Karşı-Aktarım: Acımak. III Okul ve Psikanaliz Sempozyumu.
 • Alper ŞAHİN (2010). II. Müzik ve Psikanaliz: Nayi Aziz Dede'nin Uşşak Saz semaisi ve Çağriştırdıkları.
 • Alper ŞAHİN (2010). Öğretmenden Öğretmene Aktarım: Öğretmen Odaları. Okul ve Gelenek: İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı.
 • Erdiller, Z.B. (2010) Okul Öncesinde Gelişimsel Uygulamalar. 1. Okul Öncesi Sempozyumu, Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşım ve Uygulamaları, 4-5 Aralık 2010, İstanbul
 • Kirazoğlu, C. (2010). Ölçme Değerlendirme: Değerlendiriyor muyuz, yargılıyor muyuz? TEK Karadeniz Ereğli Koleji – TED Karabük Koleji Türk Eğitim Derneği – Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. Öğretmen Sempozyumu. 8 Mayıs 2010
 • Kirazoğlu, C. (2010). Ölçme Değerlendirme: Değerlendiriyor muyuz, yargılıyor muyuz? TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları Türk Eğitim Derneği 8. Öğretmen Sempozyumu. 9 Ocak 2010.
 • Özcan, Ç. (2010)Matematik Başarısının Öğretmen ve Öğrenci Üst Biliş Değerlendirmeleriyle ilişkisi,9. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.

 • Eren-Gümüş, A., Çöl, B., Güzel, A. (2010). Psikolojik Danışman Adaylarının İlk Psikolojik Danışma Oturumlarındaki Temel Hatalarından Biri: Soru Sorma, III. Uygulamalı PDR Kongresi, Ankara

KİTAP

 • Alper ŞAHİN (2010). Psikanaliz Yazıları 20 (ulusal seri kitap) Bağlam Yayınları, İstanbul: Gençliğin Dili Ya Da Kürklü Merkür.

KİTAP BÖLÜMÜ

 • Erdiller,Z.B. (2010). Erken çocukluk eğitimi: Temel kuram ve yaklaşımlar. Diken, İ.(Ed). Erken Çocukluk Eğitimi, Ankara: PEGEM Yayıncılık

 2009 YAYIN LİSTESİ

 DERGİ/JOURNAL (Uluslar arası)

 • Karahan, Firdevs. 2009. “Bireyler arasında Çatışma İçerikli Konuşmaların Söylem Çözümlemesi” [Discourse Analysis of Conflict Talk among Individuals], Dilbilim Araştırmaları, I, 11-34.
 • Ozturk, H., Cecen, S. & Altınmakas, D. (2009) How do non-native pre-service English language teachers perceive ELF?: A qualitative study. English as an International Conference, The English as an International Language Journal co-hosted – Asian EFL Journal & Dokuz Eylül Üniversitesi, 14-17 Ekim, Izmir, Türkiye.
 • Şenel, G. H. (2009). Parents' Views and Experiences About Complementary and     Alternative Medicine (CAM) Treatments for their Children with Autistic Spectrum     Disorder(ASD).  Journal of Autism and Developmental Disorders       (DOI:10.1007/s10803-009-0891-4).

 DERGİ/JOURNAL (Ulusal)

 • Dilman, Hakan., “Uluslararası İlişkilerde Eğretileme Kullanımı”, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Haziran 2009, Yıl 5, Sayı 9

 

 • Özcan,Z.Ç., Eşme,İ.(2009). Lise Öğrencilerinin Matematik Dersinde Başarısızlık Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Ve Uygulama, 8 (15), 25-43

 

 

 KONFERANS/BİLDİRİ (Ulusal)

 KİTAP

 2008 YAYIN LİSTESİ

 DERGİ/JOURNAL (Uluslar arası)

 DERGİ/JOURNAL (Ulusal)

 KONFERANS/BİLDİRİ (Uluslar arası)

 KONFERANS/BİLDİRİ (Ulusal)

 KİTAP

 2007 YAYIN LİSTESİ

 DERGİ/JOURNAL (Uluslar arası)

 DERGİ/JOURNAL (Ulusal)

 KONFERANS/BİLDİRİ (Uluslar arası)

 KONFERANS/BİLDİRİ (Ulusal)

 KİTAP

 2006 YAYIN LİSTESİ

 DERGİ/JOURNAL (Uluslar arası)

 DERGİ/JOURNAL (Ulusal)

 KONFERANS/BİLDİRİ (Uluslar arası)

 KONFERANS/BİLDİRİ (Ulusal)

 KİTAP

 2005 YAYIN LİSTESİ

 DERGİ/JOURNAL (Uluslar arası)

 DERGİ/JOURNAL (Ulusal)

 KONFERANS/BİLDİRİ (Uluslar arası)

 KONFERANS/BİLDİRİ (Ulusal)

 KİTAP

 DİĞER

   KONFERANS/BİLDİRİ (Uluslar arası)
  • Çelen, H.N & Kusdil, E.( 2009) “Parental Control Mechanisms and their relation to Identity Styles of Turkish Adolescents” submitted and accepted by Paidéia cadernos de psicologia e Educa Çaul ISSN 0103-863X 4,19 p.7-17.
  • Çelen, H.N. (2009) “Identity formation of female islamic  university students” Kadın Araştırmaları Enstitüsü, Torino Üniversitesi çağrılı konuşmacı [May 2009 “Identity formation of radical female islamic university students” centro Interdisciplinare di recerche e studi delle Donne, Universita delgi Studi di Torino].
  • Kirazoğlu, C. (2009).The Investigation of School-Dropout at the Secondary Level of Formal Education: The Stated Reasons by the School Administrators and School Counselors: A Preliminary Study. WCES 2009 World Conference on Educational Sciences. Nicosia – Cyprus. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2009, Vol. 1, Issue 1, pp. 905-914.
  • Kotil, Ç. (2009) “Meeting the needs of children in early years and the demands of academic life: Challenges and suggestions”, 8th Biennial Conference of the Asian Association of Social Psychology, Yeni Delhi, Hindistan.
  • Kotil, Ç. (2009) “Mothers’ Views of School Readiness: How Do They Matter?” (poster bildiri), Interamerican Congress of Psychology, Guatemala City, Guatemala.
  • Ozturk, H. (2009). Developing personal theories of a non-native prospective teacher of English regarding ideal language teacher. I. Uluslar arasi Eğitim Araştırmaları Konferansı, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi, 1-3 Mayıs, 2009, Çanakkale, Türkiye.
  • Şahin  A.   (2009). When teacher’s counter-transference strikes learning: Mourning  in School. Paper presented in “Psychoanalytic Perspectives on teaching and learning: Getting under the skin of teaching and learning” conference, Canterbury Christ Church University, Canterbury, England.
  • Töngür A. Nejat. “Hybrid or Misfit? The Brown Man’s Burden: Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia and The Black Album”, 17th METU BRITISH NOVELISTS CONFERENCE Hanif Kureishi and His Work, Middle East Technical University:  Ankara, December 17-18, 2009.
  • Yıldırım E.(2009). “Evaluation of 7th Grade Mathematics Teachers’ Guide Book Along with The Teacher Opinion”s. World Conference on Educational Sciences. Bahçeşehir Üniversitesi, 4-8 Şubat 2010. İstanbul,Türkiye.
  • Ali TEMEL & Gökhan ATAR  (2009). “Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlıkları ile Müdürlerin Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki.”  18.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE
  • Alper ŞAHİN (2009). X. Gençlik Üzerine Tartışmalar. Gençler Şarkılarda ne söyler, ne dinler: Cem Adrian-Emir.
  • Alper ŞAHİN (2009). I. Müzik ve Psikanaliz. Sonradan Tamamlanan Yas ve Rahmi Bey. 
  • Davaslıgil, Ü. (18-19 Nisan, 2009).Yüksek zekâ düzeyine sahip öğrencilerin eğitimi. Yer aldığı eser. T. Bozkurt, M. Uluğ, Z. Oktuğ ve M. S. Özden (Ed), Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları II. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu. BİLDİRİLER. (ss.104-116). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları: 98.
  • Gözde UZUN &  Ali TEMEL. (2009).“ “Kaynaştırma Uygulamalarında İlköğretim Okulu Müdürlerinin Rolü ve Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Önerileri.”  19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris, TÜRKİYE
  • Konyalıoğlu, A. P. Ve M. F. Varlı, “Üstün Ve Normal Zekalı Çocukların Sosyal Duygusal Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2009.
  • Reid, F. T. & Kotil, Ç. (2009) “Çocuk Odaklı Çiftler Terapisi”, V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İstanbul.
  • Tutgun, A. (2009). The Study on the Robot Technologies Used in the Intelligent Systems in the Different Areas of the Nanotechnology, Fifth NanoScience and NanoTechnology Conference, Anadolu University, Eskişehir.
  • YILDIRIM, E. (2009) “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı”   Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Yıl Konferansı Ankara, Türkiye.
  • Çelen, H.N.(2009) Bana Neler Oluyor?; Imge Yay. Ankara
  • Davaslıgil, Ü. (2009). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi.  Yer aldığı eser   G. Akçamete (Ed.). Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (ss. 545-592).  Ankara: Kök Yayıncılık.
  • Oktay, A ve Sarıcan-Esmer, Elif (2009),Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Temelleri ve Dayandığı Temel Görüşler. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi., Krıter yayıncılık, İstanbul
  • Oktay, A. (2007).,(2009) Eğitimin temel kavramları ve eğitim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Eğitim Bilimine Giriş. Pegem A Yayıncılık. Ankara:
  • Oktay, A. (2007).(2009) Yirmibirinci yüzyıl ve eğitimde yeni eğilimler. Eğitim Bilimine Giriş.: Pegem A Yayıncılık. Ankara
  • Bayyurt, Y. & Çeçen, S. (2008). Revisiting the image of women in network TV commercials. AILA, 15. Uluslararsı Dünya Uygulamalı Dilbilim Kongresi, Essen, Almanya.  
  • Cecen, S. & Ozturk, H. (2008). A qualitative analysis of English autobiographies of Turkish university students. 8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Izmir Ekonomi Üniversitesi, Izmir, Türkiye.  
  • Çelen, H.N. (2008). “Investigation of relationship between Turkish Adolescent’s Resilience and Domain of Self Perception” n a oral presentation in XI EARA Congress.
  • Çelen, H.N. (2008).“Identity Development throughout the Life Span” Programmed ERASMUS Conference in Torino University.
  • Davaslıgil, Ü. & Avcı, Y. (2008, 29 Şubat – 2 Mart). Intercultural Aspect of Creativity: Challenges and Barriers - The Case in Turkey. İçinde International Workshop and Research Project.  Intercultural Aspect of Creativity: Challenges and Barriers. Position Papers by the Participants (ss. 17-24) Hayfa.
  • Erdiller, Z.B. (2008, September). Profiles of Turkish early childhood education teachers and their beliefs regarding developmentally appropriate practices. Paper Presented at ECER 2008 European Conference on Educational Research, Göteborg, Sweden.
  • Akdağ, Z. & Erdiller, Z.B. (2008, September). Turkish parents’ reading and narrating activities with their children at home. Paper Presented at ECER 2008 European Conference on Educational Research, Göteborg, Sweden.
  • Erkoç, F. & Tutgun, A. (2008). İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Perspektifinde Öğrenim Yönetim Sistemlerinde (ÖYS) Kullanılan Etkileşim Stillerinin İncelenmesi, Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  • Ozturk, H. & Cecen, S. (2008). In the voice of students: A qualitative study on five highly anxious Turkish EFL students’ perspective on foreign language anxiety. 5. Uluslararası  EFL Araştırma Konferansı, Canakkale 18 Mart Üniversitesi, Canakkale, Türkiye
  • Ozturk, H. (2008). Opening Pandora’s box: English-mixing in Turkish television commercials. AILA, 15. Uluslararası Dünya Uygulamalı Dilbilim Kongresi, Essen, Almanya.  
  • Çelen, H.N. (2008). “- Çocuk ve Annesinin bağlanma düzeyleri arasında ilişki”VI Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi.
  • Çöl, B. (2008). V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi “MOBBİNG ( İş Yerinde Psikolojik Yıldırma)”,Çukurova Üniversitesi
  • Dağseven Emecen, D. (2008). Zihinsel Engelli Bireylere Sosyal Beceri Öğretiminde Doğrudan Öğretim ve Bilişsel Süreç Yaklaşımlarının Farklılaşan Etkililiği 2008 Konya.
  • Oktay, A. ve Unutkan Polat, Ö. (2008). Çağdaş bir okul veya kurum olma sürecinde öğretmenlik. Eğitim Psikolojisi Sempozyum Kitabı, 1-17.
  • Özdener, N. & Tutgun, A. (2008). Süreç Değerlendirme Yaklaşımına Göre Yazı Yazma Çalışmalarında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı, Türkçe Öğretim Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
  • Ozturk, H. & Cecen, S. (2007). The effects of portfolio keeping on writing anxiety of EFL learners. Journal of Language and Linguistic Studies, 3, (2), 218-236
  • Karahan, Firdevs. 2007.  “Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context” Journal of Arts and Sciences, Çankaya University. May 2007, No:7,  73-87.
  • Bakırcı, N.(2007) ‘‘Öğretmen Tutumunun, Ders Kitabının Dayandığı Öğretim Yönteminin Uygulanma BiçiminiBelirlemedeki Rolü’’. Yabancı Dil Öğretimi Kurultayı: Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitapları, Mersin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu (27.04.2007) (Gülnur Şahin ile birlikte)
  • Bakırcı, N.(2007) ‘How to Make the Most of the Learner’s Language?’ The First International Conference on Current Issues in Language Teaching’. (18.05.2007) Çağ Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi.
  • Bakırcı, N. (2007) ‘Changing Values in Teacher Development: Raising Teachers’ Awareness of Principles behindtheir Practices’, 1st International ELT Conference: Embracing and Evaluating Differences. (12. 05.2007) Bahçeşehir Üniversitesi, Yabancı Diller Okulu (Fulya Gürünlü ile birlikte)
  • Cecen, S. & Ozturk, H. (2007). Voicing the unvoiced: Student stress. Sabancı Üniversitesi Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Konferansı, Tuning In: Learners of language, language of learners, Sabancı Üniversitesi, Istanbul, Türkiye (http://www.sabanciuniv.edu/do/eng/?/SLConf2007/proceedings.)  
  • Çelen, H.N. (2007). “Personal Profile of immigrant youth from rural areas to urban areas” European Society for developmental Psych.Paper  presented in symposium Jena.
  • Davaslıgil, U. (2007).  “Thinking Skills Program,”  17th Biennial Conference.  Your Program Guide. World Council for Gifted and Talented Children.  Warwick: World Council for Gifted and Talented Children, p. 48, Session: 46 (August 6, 2007, Time: 16:00 p.m.) (Tebliğ Özeti).
  • Karahan, Firdevs. “An Evaluation of Recent Machine Translation Systems from English to Turkish” 2. Uluslararası IDEA Konferansında sunulan bildiri. 17-19 Nisan 2007.
  • Kirazoğlu, C., Çelen, N., Sümer, M., & Gümüş, A. (2007). Personality problems of adolescents whowere immigrated from rural to urban areas in Turkey. 13thEuropean Conference on Developmental Psychology. Jena / Germany.
  • Ozturk, H. (2007). Self-serving biases of students and teachers. Sabancı Üniversitesi Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Konferansı, Tuning In: Learners of language, language of learners, Sabancı Üniversitesi, Istanbul, Türkiye. (http://www.sabanciuniv.edu/do/eng/?/SLConf2007/proceedings.)  
  • Şahin A. (2007). Eğitimi Yeniden Düşünmek, Paper presented in Rethinking Education MEF Okulları International Symposium, İstanbul, Türkiye.
  • Şahin A. (2007). School and adolescent, Paper presented in International School Psychologists Assocation (ISPA) in cooperation with Tampere University, Tampere, Finland.
  • Oktay, A. & Kotil, Ç. (2007) “Çocukların Okula Hazır Oluş Düzeyleri ile Anne ve Öğretmenlerin Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki” II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi.
  • Oktay, A.; Sarıcan, E. ve Özden, B. (2007). Avrupa’da ve Türkiye’de eğitimde reform çalışmaları. VI. Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye Özel Okullar Birliği Bülteni, Yıl: 5, Sayı 15.
  • Ozturk, H. & Cecen, S. (2007). Yabancı dil öğreniminde öğrencilerin başarı ve başarısızlık algılamaları. Turkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Gazi Üniversitesi, 22-23 Kasım 2007, Ankara, Türkiye
  • Çelen, H.N. (2007) Ergenlik ve Genç Yetişkinlik :Bir Dönüşüm Süreci İstanbul Papatya Publ..
  • Eşme, İ. (2007). “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi (Komisyon tarafından hazırlan eserde üye), YÖK Yayınları, 2007
  • Oktay, A. (2007).,(2009) Eğitimin temel kavramları ve eğitim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Eğitim Bilimine Giriş. Pegem A Yayıncılık. Ankara:
  • Oktay, A. (2007).(2009) Yirmibirinci yüzyıl ve eğitimde yeni eğilimler. Eğitim Bilimine Giriş.: Pegem A Yayıncılık. Ankara
  • Karahan, Firdevs.  2006.  “Biçembilim ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Dedikodu Sütunlarına Yönelik Bir İnceleme” [A Study on Gossip Columns in terms of Stylistics and Critical Discourse Analysis], Journal of Faculty of Letters Hacettepe University,  23, No:1, 89-118.
  • Gümüş-Eren, A. (2006). Sosyal kaygının benlik saygısına ve işlevsel olmayan tutumlara göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Eylül(27).
  • Töngür A. Nejat. “Language and Cultural Integration in Sam Selvon’s The Lonely Londoners, Buchi Emecheta’s Second-Class Citizen and Timothy Mo’s Sour Sweet”, Journal of British Literature and Culture, Hacettepe Universitesi: Ankara,  2006, Sayı 13.
  • Celen, N.H.;Cok, F.; Bosma, H.(2006) ”Perceptions of Decisional autonomy of Turkish adolescents and their Parents” PaidéiaCadernos de psicologia e EducaÇau1 6,35.
  • Celen, N.H (2006). “Parental Control mechanisms and their relation to Identity Styles of Turkish adolescents” X EARA Congress in Antalya.
  • Karahan, Firdevs. “Controversy, polemics, conflict and dispute as strategy: A Comparative Analysis of the disagreement speech  in the original and Turkish adaptation of a reality TV show ‘Çırak’(‘The Apprentice’)” 13. Uluslararası Türk Dilbilim Konferansında sunulan bildiri, Uppsala Üniversitesi, İsveç, 16-19 Ağustos 2006.
  • Karslı, İ. (2006). How Long Do Consumers Accept the Malpractice ‘Caveat Emptor’, Without Being Aware of Their Responsibilities? Catalyzing Change CCN Conference Proceedings, Hamar 2006, Norway
  • Karslı, İ. (2006). How Long Do Consumers accept the Malpractice ‘Caveat Emptor’, Without Being Aware of Their Responsibilities? Catalyzing Change CCN Conference Proceedings, Hamar 2006, Norway.
  • Karslı, İ. (2006). What Can Be Done to Transform the Consumer’s Frustrations and Uncertainties into Change-Creating Energy?, CCN Conference Book, Hamar 2006, Norway.
  • Oktay, A.; Önder, A.; Polat Unutkan, Ö. & Aktan Kerem, E. (2006). İkinci dil kazanımını desteklemek için öğretmen eğitimi Comenius projesi (TESSLA). Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 1, Kıbrıs, 69-74.
  • Oktay, A. ve diğerleri (2006). Okul öncesinden ilköğretime geçiş projesi. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 1, Kıbrıs, 27-30.
  • Çelen, H.N. (2006). “ video oyunları ve şiddet” VI Gençlik ve rehberlik sempozyumu, İstanbul.
  • Karahan, Firdevs. “Tür Çözümlemesi Yönünden Ölüm İlanlarına Yönelik Bir İnceleme [A Study on Turkish obituaries in terms of Genre]”,  XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 Mayıs 2006.
  • Oktay, A.; Önder, A.; Unutkan Polat, Ö. ve Aktan Kerem, E. (2006). İkinci dil kazanımını desteklemek için öğretmen eğitimi Comenius Projesi (TESSLA). Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1, 69-74.
  • Oktay, A. ve ark. (2006). Okul Öncesinden İlköğretime Geçiş Projesi. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1, 75-95.
  • Çelen, H.N. & Cok, F. ( 2006)   International Encyclopedia of Adolescence Routledge , Türkiye bölümü ( Ed). J. Arnett Routledge Yay.
  • Gümüş-Eren, A. (2006). Sosyal Kaygı İle Başa Çıkma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN 975-591-961-9
  • Oktay, A.; Önder, A.; Polat Unutkan, Ö.; Aktan Kerem, E. (2006). School student teachers for supporting language and literacy development in turkish language (Eds: A. Huncock, S. Hermeling, J. Landon, A. Young). UK: Transactions Publishers.
  • Karahan, Firdevs. 2005. “Tür Çözümlemesi Yönünden Düğün Davetiyelerine Yönelik bir İnceleme”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,  Cilt 22, No:2, 105-134.
  • Karahan, Firdevs. 2005. “Toplumruhbilimsel Betimlemeler ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında  “Gelinim Olur musun?” Adlı Yarışmadaki Dedikodu Nitelikli Konuşmalara Yönelik Bir İnceleme”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, No: 1, 125-154. .
  • McMullen, M., Elicker, J., Wang, J., Erdiller, Z., Lee, S., Lin, C. & Sun, P. (2005).Comparing beliefs about appropriate practice among early childhood education and care professionals from the U.S., China , Taiwan, Korea and Turkey. Early Childhood Research Quarterly, 20,451-464.
  • Şenel, H.G. (2005). İstanbul İlinde Açılan I. Kademe Okuma-Yazma           Programlarının ve Bu Programlara Katılan Kursiyer Özelliklerinin         İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,      2,         104-113.
  • Şenel, H. G., Köksal, A., Demir, İ., Sertelin, Ç., Kılıçaslan, A., (2005). Tezsiz           Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi. İstanbul   Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 107-117.
  • Temel, A. (2005). „ Etkili Sınıf Yönetimi.“ Maltepe Haber. Şubat, Sayı: 5
  • Temel, A. (2005). „Okulda ve Sınıfta Doğru Disiplin“. Eğitim Bilim Dergisi. Sayı: 82, Eylül.
  • Töngür A. Nejat. “Scotland, Home Rule and Devolution”, Journal of British Literature and Culture, Hacettepe Universitesi: Ankara, 2005, Sayı 12.
  • Çeçen, S. (2005). Interpretation of ELT texts through social identity. 5. Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Istanbul, Türkiye.  
  • Kotil, Ç. (2005) “School Readiness: Mothers’ and Teachers’ Views” (poster bildiri), International School Psychology  Colloquium, Atina, Yunanistan.
  • Serdar, H. (2005). The self-serving biases of English language teachers and students in ELT. 5. Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Istanbul, Türkiye.
  • Şahin A. (2005). Role of school psychologist as a promoter of human rights in schools: a Turkish experience, Paper presented in International School Psychologists association (ISPA) in cooperation with Athens University, Athens, Greece.
  • Çelen, H.N. (2005). Çocuk Kültürü ve araştırmaları IV. Kong. “Çocukların korkuları ve medya”, Ankara.
  • Çelen, H.N. (2005).  “Gençlerle İletişim”. 3rd gençlik sempozyumu.
  • Çevik, Yıldıray. 2005, “Teaching Writing: Practices within Four Skills”, Dil Kurultayı, Kara Lisan Okulu.
  • Davaslıgil, U. (2005).  “Early Differentiation,”  16th Biennial Conference.  World Council for Gifted and Talented Children.  New Orleans: World Council for Gifted and Talented Children.
  • Değirmencioğlu, S., Ceylan, M., Kotil, Ç. & Köksal, B. (2005) “Kamusal Başarı: Demokrasiyi İçeriden Öğrenmek”, Eğitim Reformu Girişimi İyi Örnekler Konferansı, İstanbul.
  • Kotil, Ç. (2005) “Oyunun İçinde Karakter-Karakter Eğitiminde Üç Temel Değer Baz Alınarak Uygulamaya Yönelik Oyun Örnekleri”, VII. Rehberlik Sempozyumu, İstanbul.
  • Oktay, A. (2005). Cumhuriyet döneminde okul öncesi eğitimin gelişimi. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu.
  • Oktay, A. (2005). Farklı ülkelerde din eğitimi. Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.
  • Temel, A. (2005). Okulda ve Sınıfta Disiplin”. Gençlik ve Rehberlik Sempozyumu. Maltepe Üniversitesi, 27-28 Haziran, İstanbul
  • Oktay, A. (2005). Okul öncesi eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması. Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular.: Morpa Yayınları. İstanbul
  • Oktay, A. (2005). Okul öncesi dönemde disiplin. Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Morpa Yayınları. İstanbul
  • Şenel, G.H. (2005). Eyvah Çocuğum Okula Başlıyor: Çocuğu Okula Başlayacak Tüm Anne-Babalar İçin. Istanbul: Özgür Yayınları.
  • Çevik,  Yıldıray ve Yıldız,  Erhan, 2008, “Extreme KPDS”, Key Publishing, 1nci Basım, Ankara
  • Çevik, Yıldıray. 2008. “Magic Box Vocabulary Boks and Cards (5 Sets), Key Publishing, Ankara
  • Çevik,  Yıldıray ve Yıldız,  Erhan, 2007, “Vocabulary Through Reading Comprehension”, Alternatif Yayıncılık, İstanbul.
  • Çevik, Yıldıray, Demir, M., Günay, G,.  Yıldız, E. “Exam Booster-Series (4 Kitap)”, 2004-05 Nüans Publishing, Ankara
  • Erdiller, Z.B. (2008). Okul öncesi eğitimde gözlem. Çankaya Eğitim, 5(9), 10-11
  • Erden, F. & Erdiller- Akın, Z.B. (2005). Ege ve Eda Öğreniyor Eğitim Seti. SMG Yayıncılık.
  • Erden, F. & Erdiller- Akın, Z.B. (2004). Minik Bilginler Eğitim Seti. SMG Yayıncılık.
  • Oktay, A. (2008). Gençliğin izdüşümü. Cumhuriyet Dönemi Eğitimi Üzerine Bazı Görüşler, Nilüfer Tapan Armağan Kitabı, T.C.Turizm ve Kültür Bakanlığı, İstanbul, 245-252.
  • Oktay, A.; Zembat, R. ve Polat Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi eğitim ve ilköğretim. İlköğretmen Dergisi, 6, 16-19.
  • Oktay, A. (2007). Öğretmenliğe yatkın olmayanlar başka fakülteye. Artı Eğitim Dergisi, 25, 22.
  • Oktay, A. (2006). Eğitim yuvada başlar. Cumhuriyet Eğitim, 29 Mayıs, s.20
  • Oktay, A. (2006). Okul öncesinden ilköğretime geçiş. İçimdeki Çocuk Dergisi, 14, 20-23.
  • Oktay, A. (2006). Öğretmenlik üzerine söyleşi. Değerler Eğitimi Merkezi Bülteni, 1, 11-22
  • Temel, A.(2006). “ Üniversiteye Giriş Sorunu Çözümsüz Değil.” Günaydın MARMARA, 1 Şubat.
  • Oktay, A. (2005). İyi temel başarılı gelecek. İçimdeki Çocuk Dergisi, 6
  • Şahin A. (2009). Okul ve Yatılılık. Psikanaliz Yazıları 18, 2009 (yayına hazırlanıyor).
  • Şahin A. (2007). Eğitimi Yeniden Düşünmek. Radikal Gazetesi, Radikal 2, 18.11.2007.
  • Temel, A.(2005). “ Öğretmenlik Mesleği ve Sorunları.” Cumhuriyet, 18 Ekim