Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında ‘Matematik Öğretmeni’ olarak çalışabilmektedir. Mezunlarımızın iş olanakları sadece ülkemizle sınırlı değildir. Ülkelerin pek çoğu artan öğretmen açığını kapatmak için yurt dışından göçmen olarak öğretmen almaktadır. Ayrıca mezunlarımız yüksek lisans ve doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.