Mezunların Mesleki Profili

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı mezunları devlet okullarında, özel sektörde veya özel eğitim kurumlarında Okul Öncesi Öğretmeni olarak çalışabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.