Mezunların Mesleki Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Rehber öğretmenliği, devlet ve vakıf üniversitelerinde benzer bölümlerde araştırma görevliliği, özel sektörde psikolojik danışman, yapabilecek gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.