NEDEN ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ ALDIĞIMDA NELER YAPABİLİRİM?

 • Tüm İlköğretim okullarında atama yapılarak sınıf öğretimi olabilirim.
 • Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için açılan özel ilköğretim okullarında ve sınıflarında sınıf öğretmeni olabilirim.
 • Bilim Sanat Merkezlerinde sınıf öğretmeni olabilirim.
 • Akademisyen olabilirim.
 • ERASMUS öğrencisi olarak eğitimimin en az bir yarıyılını Avrupa’da geçirebilirim.
 • Çocuklarda araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, eleştirel düşünebilme, yaratıcılık, liderlik ve toplumsal sorunlara duyarlılık becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler, ortamlar ve materyaller oluşturabilirim.
 • Çocukların bütünsel (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel) ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde ders işleyip bu konuda gerekli profesyonellerle ve ailelerle işbirliği yapabilirim.
 • Üstün zekalı ve yetenekli çocuklarla ve onların eğitimiyle ilgili bilgi sahibi olup, bu bilgileri en doğru şekilde uygulayabilirim.
 • Eğitim programlarını üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklılaştırabilirim.

Maltepe Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği  Bölümü’nü seçiyorum çünkü..

 • Bu alanın önemini ilk fark eden ve üstün zekalı çocukların yetiştirilmesi konusunda öncülük eden vakıf üniversitesidir.
 • Üstün Zekalı öğrencileri birinci sınıftan itibaren yakından izleme imkanı bulabilirim.
 • Uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi olabilirim.
 • Alanında uzman ve öncü öğretim kadrosuna sahiptir.

Çift Anadal– Yandal

PROGRAMLARIMIZ

BÖLÜMLER

ÇAP

YAP

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

+

_

Okul Öncesi Lisans Programı

+

 

Zihin Engelliler Lisans Programı

+

_