YÖNETİM

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu; çağın koşullarına uygun, aydın, sosyal sorumluluk sahibi ve kuramsal bilgisini günlük problem çözmeye taşıyacak öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz, öğretmenlik uygulamalarını; Marmara Eğitim Kurumları Vakfı bünyesinde bulunan Marmara Koleji, devlet okulları ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde uzman öğretmenler ve öğretim üyelerimiz eşliğinde yapmaktadırlar.

Öğretmenler toplumun rehberleridir. Bireyi daha iyiye taşıyan, kendini gerçekleştirmesini sağlayan, alanında her zaman yeniliği yakalayan öğretmen yetiştirmek Fakültemizin ana misyonudur.

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Dekan

Yönetim:

 

DEKAN

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

DEKAN YARDIMCISI

Yrd.Doç. Dr. Deniz DAĞSEVEN EMECEN

FAKÜLTE SEKRETERİ

Emel ÖZTÜRK

Bölüm Başkanları:

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TR)

Prof. Dr. Ayhan HAKAN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (EN)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Onur CESUR

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 

İngilizce Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr. Hakan DİLMAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Yrd. Doç.Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN

Temel Eğitim Bölümü

 

Okul Öncesi Öğretmenliği     

Prof. Dr. Ayla OKTAY

Özel Eğitim Bölümü

 

Özel Eğitim Öğretmenliği    

Prof. Dr. Ümit DAVASLIGİL

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Prof. Dr. Ümit DAVASLIGİL

Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Prof. Dr. Ümit DAVASLIGİL

FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI

 

Eğitim Komisyonu Temsilcisi

e-Posta

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

ramazankorkmaz@maltepe.edu.tr 

Eğitim Komisyonu

e-Posta

Prof. Dr. Ayla OKTAY

aylaoktay@maltepe.edu.tr

Prof. Dr. Niyazi KARASAR

niyazikarasar@maltepe.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZCAN

cigdemozcan@maltepe.edu.tr

Bilgisayar Yazılım ve Teknoloji Komisyonu Fakülte Temsilcisi

e-Posta

Arş. Gör. Savaş KARATAŞ    

savaskaratas@maltepe.edu.tr

Arş. Gör. Vildan KATMER

vildankatmer@maltepe.edu.tr

Proje Değerlendirme ve AR-GE Teşvik Komisyonu

e-Posta

Prof. Dr. Ayla OKTAY

aylaoktay@maltepe.edu.tr

Prof. Dr. Niyazi KARASAR

niyazikarasar@maltepe.edu.tr

Prof. Dr. Osman GÜRSOY

osmangursoy@maltepe.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Asım SAÇLI

omerasimsacli@maltepe.edu.tr

Prof. Dr. Ümit DAVASLIGİL

umitdavasligil@maltepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Deniz DAĞSEVEN EMECEN

denizemecen@maltepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nejat TÖNGÜR

nejattongur@maltepe.edu.tr

ADEK Komisyonu

e-Posta

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZCAN

cigdemozcan@maltepe.edu.tr

Yrd.Doç. Dr. Deniz DAĞSEVEN EMECEN

denizemecen@maltepe.edu.tr

Fakülte Erasmus  ve Farabi Koordinatörü

e-Posta

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur CESUR (Fakülte Koordinatörü)

onurcesur@maltepe.edu.tr

Arş. Gör. Vildan KATMER (İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Temsilcisi)

vildankatmer@maltepe.edu.tr

Doç. Dr. Melike Türkan BAĞLI (Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Temsilcisi)

melikebagli@maltepe.edu.tr

Arş. Gör. Özlem PERVAN (İngilizce Öğretmenliği Programı Temsilcisi)

ozlempervan@maltepe.edu.tr

Arş. Gör. Esma YILDIRIM (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Prog. (EN) Temsilcisi)

esmayildirim@maltepe.edu.tr 

Arş. Gör. Çağla ÇELİMLİ (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Prog. (TR) Temsilcisi)

caglacelimli@maltepe.edu.tr

Bologna Süreci Koordinatörü

e-Posta

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZCAN

cigdemozcan@maltepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Deniz DAĞSEVEN EMECEN

denizemecen@maltepe.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Hakan DİLMAN

hakandilman@maltepe.edu.tr

Fakülte Web Koordinatörleri (Türkçe-İngilizce)

e-Posta

Arş. Gör. Çağla ÇELİMLİ

caglacelimli@maltepe.edu.tr

Arş. Gör. Derya ÇIKILI

deryacikili@maltepe.edu.tr

Arş. Gör. Hamdi ÖZDEMİR

hamdiozdemir@maltepe.edu.tr

Arş Gör. Esma YILDIRIM

esmayildirim@maltepe.edu.tr

Arş. Gör. Özlem PERVAN

ozlempervan@maltepe.edu.tr

Arş. Gör. Savaş KARATAŞ

savaskaratas@maltepe.edu.tr

Arş. Gör. Vildan KATMER

vildankatmer@maltepe.edu.tr

Etkinlik Tanıtım Komisyonu

e-Posta

Prof. Dr. Niyazi KARASAR (Koordinatör)

niyazikarasar@maltepe.edu.tr

Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU (Üye)

hasretnuhoglu@maltepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Jale ONUR (Üye)

jaleonur@maltepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hakan DİLMAN (Üye)

hakandilman@maltepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Birsel NEMLİOĞLU (Üye)

birselnemlioglu@maltepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Handan DOĞAN (Üye)

handandogan@maltepe.edu.tr